Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SAMOT Etapp 2

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vår forskning fokuserar teoretiska, metodologiska och empiriska asekter på transport relaterade tjänster. Ett huvudargument är att efterfrågan på kundorientering och ett flexibelt transportsystem kommer att öka. Detta innebär att nya frågor kommer upp på forskningsagendan, frågor som branschen måste arbeta med för att uppnå målen om kollektivtrafiken som ett attraktivt och tydligt alternativ för människors mobilitet. Tre relaterande huvudteman utgör grunden för denna forskningsprofil. Kollektivtrafiken betraktas för det första som något som upplevs. Resenärens upplevelse utgör här den naturliga utgångspunkten. Nästa fråga blir vad det egentligen är som upplevs, vad som är kollektivtrafikens produkt eller kunderbjudande. Slutligen vill vi även lyfta fram de bakomliggande ramar och spelregler som styr sektorn och dess aktörer. Här läggs grunden för de kunderbjudanden som tas fram och därmed också för den kollektivtrafik som resenären i slutändan upplever. SAMOT startade 1996 och syftet är att genomföra multidisciplinär, internationellt erkänd forskning genom aktivt samarbete med industrin, olika aktörer i denna sektor och universitet. Genom detta kommer SAMOT bidra till en långsiktig hållbar utveckling av kollektivtrafiken. Huvudsyftet med etapp 2 är att utföra internationellt erkänd forskning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss resultat inom följande områden: forskningsproduktion, Konsolidering, Identitets utveckling, partnermedverkan, Internationalisering, Extern finansiering, Partner medfinansiering.

Upplägg och genomförande

Vår strategi är multidiciplinär forskning, en medveten programstruktur, internationalisering, extern finansiering, prioriterat område vid karlstads universitet, samverkan med partners, partner engagemang samt att marknadsföra SAMOTs identitet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02249

Statistik för sidan