Samarbetsplattform för kvalitetssäkrad kommunikation mellan veterinär, hästägare och övriga parter

Diarienummer
Koordinator preVet AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Målet att via förstudie och prototyp få tillräcklig kunskap för att veta hur en kvalitetssäkrad samarbetsplattform för veterinär och hästägarens team ska utformas och utvecklas har delvis uppnåtts december 2018 och beräknas vara uppnått i sin helhet vid projektets avslut december 2019.

Resultat och förväntade effekter

Vi har med hjälp av underlaget från fältstudierna hos veterinärkliniker samt hästägare och andra aktörer kunnat validera ett stort antal av våra antaganden teoretisk och kommer före projektets avlsut även ha validerat dessa i praktiken med hjälp av en prototyp.

Upplägg och genomförande

Delar av digitaliseringen är ny för hästbranschen. Oavsett erfarenhetsnivå och utbildning visar förstudien en osäkerhet till tekniska lösningar bland användarna. Gemensamt är att man ofta väljer att jobba som man alltid har gjort eftersom det finns en trygghet i att det “fungerar”. Studien påvisar värdet av att samarbeta gränsöverskridande mellan hästägare, veterinärer mfl för att tillsammans validera de kritiska problemen för att kunna skapa nya förbättrade rutiner och tekniska lösningar men även för att identifiera problem som den ena parten saknar medvetenhet om.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02165

Statistik för sidan