Samarbetsplattform för kvalitetssäkrad kommunikation mellan veterinär, hästägare och övriga parter

Diarienummer 2018-02165
Koordinator preVet AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups phase 2 spring 2018

Syfte och mål

Projektets syfte är att genom en förstudie få tillräckligt underlag för att kunna utveckla proof of concept för en webbaserad samarbetsplattform där samtliga i hästens team ges möjlighet till en effektiviserad interaktion. Vi vill undersöka möjligheten att skapa en branschstandard, för kvalitetssäkrad kommunikation med central lagring av information om hästen i både friskt och sjukt/skadat tillstånd. Målet är att ha skapat en första version av samarbetsplattformen som bygger på de validerade behoven från projektet.

Förväntade effekter och resultat

-Dokumenterat och validerat behov av funktionalitet och kunskap om hur de olika parterna i teamet runt hästen arbetar och vill arbeta i framtiden. -Ökad förståelse för hur en digital samarbetsplattform bör vara utformad för att på bästa sätt uppfylla behoven från punkt 1 och hur man kan kvalitetssäkra kommunikationen. -En digital samarbetsplattform som utgångspunkt för vidareutveckling av slutlig produkt/tjänst. -Ökad förståelse för hur man kan förbättra vårdkedjan för hästen -Ökad delaktighet för hästens team med bl a insikt hur man kan vara mera proaktiv

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska tillsammans med veterinärer, hästägare, verksamhetskonsulter m fl starta arbetet med att göra en kravanalys for att validera de behov som finns och vilka funktioner som främst bor inga inför utveckling. För att validera processen och utveckla tjänsten kommer vi att arbeta med: -förstudie med bl.a. intervjuer i fält, enkäter, workshops och görbarhetsanalys -funktionsspecifikation, flöden och wireframes, användbarhetsdesign, användarfall (use-cases) Därefter sker en programmering av MVP - proof of concept.

Externa länkar

För säkrare djurhälsa.Kvalitetssäkrad vårdkontakt, en hållbar vårdkedja och ett sunt resursutnyttjande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.