Samarbete med ledande universitet i USA kring energieffektivitet i kommersiella lokaler

Diarienummer 2013-05560
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Energiteknik
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har som mål att starta ett långsiktigt samarbete med universitet och institut i USA som leder till gemensam forskning och publikationer inom området smarta nät och kommersiella lokaler. Under planeringsprojektet genomfördes ett studiebesök i San Francisco och en fullständig projektansökan skickades till Vinnmer Marie Curie Outgoing. Projektidén är en fortsättning på projektledaren Sofia Stenssons doktorandstudier och projektet kommer att leda till starka meriteringsmöjligheter för projektledaren.

Resultat och förväntade effekter

Det förvändate resultatet från projektet är en beviljad Marie Curie ansökan, ett långsiktigt samarbete som stärker SPs internationella position inom området samt en kompetenshöjning och meriteringsmöjlighet för projektledaren. Ansökan är inskicka och besked inväntas. Starka samarbetsmöjligheter och kontakter mellan SP, Lawrence Berkeley National Laboratory och Berkeley University har redan skapats under projektets planerings fas. En karriärsplan har upprättas för planering av projektledarens utveckling och meritering.

Upplägg och genomförande

Projektledaren besökte under två veckor organisationerna Lawrence Berkeley National Laboratory och Berkeley University i San Fransisco. Intervjuer och presentationer genomfördes på båda organisationerna samt även rundvandring och visning av de olika lab-resurserna. Projektledaren höll även en lunchföreläsning på Lawrence Berkeley National Laboratory där alla avdelningar hade bjudits in. Detta visade sig vara ett mycket lyckat upplägg. Efter seminariet bokades ett flertal personliga möten in och projektledaren träffade personer från flera olika avdelningar på LBNL.

Externa länkar

Information om lunchföreläsningen som projektledaren håller på Berkeley lab 21/1.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.