SALLSA-Serietillverkning Av Lättviktsmaterial i Leverantörs Samverkan

Diarienummer 2015-03730
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion inom transportindustrin

Syfte och mål

Syftet är att stärka konkurrenskraften för såväl underleverantörer som slutproducenter genom att samverka och öka kunskapsnivåerna gällande komposit och hur nya lättviktsmaterial skall kunna integreras i befintliga produktionssystem. Målet är att skapa industriella riktlinjer och rekommendationer gällande formning av kompositmaterial i traditionella produktionsprocesser hos underleverantörer.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat projektresultat innebär att riktlinjer och rekommendationer är redo för implementering gällande formning av kompositmaterial i befintliga produktionsprocesser för fordonsindustrin. Detta möjliggör för underleverantörer med traditionella produktions miljöer att skapa en mer flexibel produktion för att kunna hantera både dagens material och kommande mixade material.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i sex arbetspaket (AP). AP1 Materialteknik och varianter, AP2 Smarta produkter, AP3 Testmetodik, formningsteknik och semi industriell verifiering, AP4 Industriella riktlinjer och rekommendationer, AP5 Virtuell Industriell Demonstrator och AP6 Projektledning, möten, teknikspridning. Varje AP har sina specifika leveranser och milstolpar. Under projektets gång kommer alla arbetspaket att vara kopplade till demonstrator och resultaten kommer att vara "input" och ´output´ till respektive arbetspaket.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.