Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SALLSA-Serietillverkning Av Lättviktsmaterial i Leverantörs Samverkan

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-03730.pdf (pdf, 748 kB)

Syfte och mål

Det sammantagna resultatet av projektet är förbättrade förutsättningar för att ta steget till att serietillverka högvolymskomponenter till fordonsindustrin i befintlig produktionsmiljö. Demonstratorkomponenter har producerats och projekt har bidragit till stärkt forskningssamverkan mellan olika industribranscher. Framtagning av kunskap kring verktyg, material och tillverkningsprocessen och dess parametrar kopplat till befintlig produktionsutrustning bidrar till att grundförutsättningarna för industrialisering är bättre i kraft av projektets resultat.

Resultat och förväntade effekter

Bland resultaten ska framtagning av ny kunskap som är relevant för materialval, verktygskonstruktion och processparametrar för högvolymstillverkning av kompositkomponenter framhållas. Utvärderingsmetodik och genomförande av processimulering ger användbar input för framtagning av processparametrar. Utöver detta har samverkan mellan aktörer i olika branscher bidragit till framtagning av demonstratorn tillsammans med de riktlinjer som utarbetats som ett resultat att bygga vidare på, vilket får till effekt att ansträngningar för fortsatt forskning kommer till stånd.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg med användning av försöksgeometrier har genomsyrat de ingående arbetspaketen. Från materialval till verktygskonstruktion och utvärdering av material- och processparametrar kopplat till detta. Även processimulering och framtagning och utprovning av smarta lösningar har kopplats till genomförandet av försök i industriell miljö. Detta har bidragit till att man lyckades ta fram en industriell demonstrator trots de involverade ledtiderna. Därmed konvergerar arbetet mot de riktlinjer man strävar att ta fram men nackdelen är beroendet av försöksgeometrier.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 februari 2020

Diarienummer 2015-03730

Statistik för sidan