SALIG++ - Smart Assisted Living involving Informal careGivers

Diarienummer 2013-02389
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att främja och förlänga möjligheten för äldre att bo hemma. Mål: - En utvecklad och utvärderade plattform för informella vårdgivare inom omsorg av äldre. - En exploateringsplan för spridning av resultaten. Uppfyllelse Plattform och tjänster utvecklade mot användarkrav inhämtade från äldre, informella vårdgivare och formella vårdgivare och ett bolag har etablerats för kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklingen har skett i tre iterationer och resultatet har utvärderats i tekniska tester och användartester. De tre målgrupperna äldre, informella och formella vårdgivare kan erhålla nyttor som förenklar egenvård och ADL samt avlastar anhöriga och formella vårdgivare i omsorg av äldre i hemmet. Användartesterna visar på att lösningen bidrar till syftet och har potential att bidra till att nyttorna uppfylls. Testerna visar också på lösningens brister och vilka funktioner som bör prioriteras framför andra.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre iterationer där lösningen utvecklades successivt. Fördelarna med upplägget var att snabbare få återkopppling mellan användarkrav, teknisk lösning och testutfall. Det innebar också att de flesta leverablerna utvecklades i tre omgångar. Nackdelen var att vissa delar i den tekniska lösningen, såsom arkitekturen och valet av standarder, behöver i större utsträckning etableras i sin helhet redan från början. Vi hade också en ganska öppen syn på fördelningen av utvecklingsarbetet vilket ledde till att någon partner tog på sig för omfattande uppgifter.

Externa länkar

Projektets hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.