Säkert processorienterat brandväggssystem för intelligenta IEC 61850 nätverk inom elkraft

Diarienummer 2017-04276
Koordinator FMTP Power AB
Bidrag från Vinnova 1 555 785 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Systemet kommer att hantera säkerheten och övervaknings- samt underhållsprocessen för intelligenta nätverk IEC 61850 i elkraftstation.

Förväntade effekter och resultat

Med hjälp av det nya systemet, kommer det vara möjligt att koppla PC applikationer till en elkraftstation säker miljö . Dessa applikationer bevakar både infrastruktur, tillstånd och händelserna under drift. Systemet ska kunna användas under byggnation, installation, drift och underhåll.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt handlar om att utreda tekniska lösningar med hjälp av interna och externa experter för att ta fram detaljerad kravspecifikation och designspecifikation. Dessa kommer att innefatta mjukvara, inbäddad mjukvara, elektronik och mekanik. Vidare ska vi ta fram tekniska underlag och prototyper som ska verifieras i labbmiljö.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.