Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Säkerhetstestning av intelligenta uppkopplade fordon i mixade trafikmiljöer

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB, Electromobility
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2020 - juli 2023
Status Pågående
Utlysning Bilateral utlysning med Kina
Ansökningsomgång Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom life science, trafiksäkerhet och tillämpad IKT

Syfte och mål

Detta projekt riktar sig till säkerhetsaspekterna för intelligent och uppkopplade fordon (ICV) och syftar till att accelerera implementeringen av ICV. Målen är, genom samarbete med forskningsgrupperna och den stora öppna ICV-testplatsen i Shanghai, att identifiera säkerhetskritiskt scenario, utforma testfall, utveckla riskanalys, utvärdering och mildringsmetoder samt verifiera säkerhetsaspekterna av ICV genom simulering och fältstudier.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att leverera uppdaterad global översikt över ICV-utveckling, säkerhetskritiska scenarier för ICV, risk- och mildringsmetoder, samt test- och valideringsresultat. Projektet förbättrar samarbetet mellan forskningsgrupper i Sverige och Kina, utnyttjar den öppna ICV-testplatsen i Shanghai och främjar den svenska forskningen och produkterna. Resultaten bidrar till FN:s hållbarhetsmål för god hälsa och välbefinnande, industri, innovation och infrastruktur, och hållbara städer och samhällen.

Planerat upplägg och genomförande

RISE koordinerar projektet och kommer att säkerställa utförandet av uppgifterna. RISE kommer också att genomföra en global överblick över ICV-utvecklingen, skapa ramverk för datainsamling tillsammans med industripartner Alkit Communications och genomföra analys och testfall design tillsammans med Tongji Universitet. Chalmers kommer att utveckla metoder för hastighetskontroll, simulering, verifiering och demonstration tillsammans med Tongji Universitet och industripartner WSP och Fellowbot.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 oktober 2020

Diarienummer 2019-03418

Statistik för sidan