Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Säkerhetssele med geo-tracking för förebyggande av olyckor på byggarbetsplatser.

Diarienummer
Koordinator 4light AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mal och syfte ar att öka säkerhetsnivån inom byggbranschen genom utveckling av en säkerhetssele som informera bararen, och dennes omgivning, nar man befinner sig i omraden dar olyckor ofta sker och på så sätt forandra osakert beteende pa byggarbetsplatser.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den initiala projektidén har preciserats och fokuserats ytterligare, både tekniskt och marknadsmässigt, och den initiala projektgruppen har vidareutvecklats med partner för den tekniska utvecklingen (geo-tracking) samt partner som representerar potentiell slutanvändare.

Upplägg och genomförande

En förstudie har genomforts över de förutsättningar som råder vilket mojliggjort att den initiala projektiden har preciserats vad gäller bl.a. teknisk utveckling. Till följd av förstudien har även ytterligare branschen - gruvbranschen - tillkommit som potentiellt intressant industri för den lösning som ska utvecklas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01713

Statistik för sidan