Säkerhetssele med geo-tracking för förebyggande av olyckor på byggarbetsplatser.

Diarienummer 2017-01713
Koordinator 4light AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Projektets mal och syfte ar att öka säkerhetsnivån inom byggbranschen genom utveckling av en säkerhetssele som informera bararen, och dennes omgivning, nar man befinner sig i omraden dar olyckor ofta sker och på så sätt forandra osakert beteende pa byggarbetsplatser.

Resultat och förväntade effekter

Den initiala projektidén har preciserats och fokuserats ytterligare, både tekniskt och marknadsmässigt, och den initiala projektgruppen har vidareutvecklats med partner för den tekniska utvecklingen (geo-tracking) samt partner som representerar potentiell slutanvändare.

Upplägg och genomförande

En förstudie har genomforts över de förutsättningar som råder vilket mojliggjort att den initiala projektiden har preciserats vad gäller bl.a. teknisk utveckling. Till följd av förstudien har även ytterligare branschen - gruvbranschen - tillkommit som potentiellt intressant industri för den lösning som ska utvecklas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.