Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Säkerhetslösning för medicinska slangar

Diarienummer
Koordinator TADA MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 199 800 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

En behovsstudie gällande incidenter när en droppslang rycks loss från patienten under pågående behandling har utförts vid tre svenska sjukhus. Studien utfördes som en enkätstudie där en enkät har fyllts i per incident. Frågor som inkluderades gällde bland annat vem orsakade rycket, hur lång tid det tog att åtgärda problemet och om vårdpersonalen fick läkemedel eller blod spillt på sig i samband med olyckan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den inhyrda konsulten har lång erfarenhet av kliniska studier och har under projektet överfört en mycket stor del av den kunskapen på anställda i företaget. Vi har bland annat tränats i utformning av enkäter, studiemetodik och dataanalys. Denna kunskap kommer att komma oss till nytta inom en snar framtid när vi planerar att genomföra en användbarhetsstudie på vår produkt, följt av en hälsoekonomisk studie i samband med försäljningsstart.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts enligt plan, dock något utdraget i tid för att få in fullgott underlag för en statistisk analys. Våra resultat bekräftar behovet av vår produkt. Till exempel exponerades vårdpersonalen för läckande läkemedel och/eller blod i hela 56% av olyckorna och i 76% av fallen fick en sjuksköterska avbryta den aktivitet hen höll på med för att hantera händelsen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2018

Diarienummer 2018-04037

Statistik för sidan