Säkerhet i heloptiska nätverk

Diarienummer 2010-00682
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Kista fotonikforskningscentrum
Bidrag från Vinnova 5 364 950 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2013
Status Avslutat