Säkerhet i heloptiska nätverk

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Kista fotonikforskningscentrum
Bidrag från Vinnova 5 364 950 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00682

Statistik för sidan