Security in All-Optical Networks

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Kista fotonikforskningscentrum
Funding from Vinnova SEK 5 364 950
Project duration October 2010 - December 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-00682

Page statistics