Säker användning av additivt tillverkade rostfritt stål produkter i korrosiva miljöer - AMCO

Diarienummer 2018-03910
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 289 618 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Programövergripande utlysning - 2018

Syfte och mål

Marknaden för additivt tillverkade (AM) rostfria stål har vuxit starkt under de senaste åren både i Sverige och globalt. I nuläget saknas kunskap om AM-ståls korrosionsegenskaper och riktlinjer för hur de ska testas med avseende på korrosionsmotstånd. Projektmålet är att öka förståelsen om korrosionsmekanismer och korrosionsegenskaperna hos AM-produkter i olika miljöer. Kunskapen kommer att användas för att utveckla riktlinjer för förutsägelse av korrosionsmotstånd av AM-material. Riktlinjerna ska stötta slutanvändarna i deras val att använda AM-rostfria stål produkter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i underlag för att relatera korrosionsbeteendet hos AM-material till den heterogena mikrostrukturen. Befintliga korrosionstestprotokoll för AM-material ska bedömas och nödvändiga ändringar ska föreslås för att säkerställa att testprocedurerna tar hänsyn till AM-produkternas specifika karaktär. De utvecklade riktlinjerna ska användas för att jämföra AM-material med PM-HIP och gjutmaterial för att rangordna den relativa korrosionsbeständigheten. Lärdomarna kan användas för att skräddarsy AM-mikrostrukturerna för att förbättra korrosionsbeständigheten.

Planerat upplägg och genomförande

Materialen som kommer att undersökas är austenitiska rostfria stål 316 och duplex rostfritt stål 2507. Projektet är indelat i sju arbetspaket (WP): WP1 - AM mikrostruktur och ytfinhet (ledare Swerim) WP2 - Korrosionsmekanismer (ledare Swerim) WP3 - Korrosion i fält (ledare SMT) WP4 - Riktlinjer för korrosionsprovning (ledare Alfa Laval) WP5 - Efterbehandlingsprocessers inverkan på korrosionsegenskaper (ledare Quintus) WP6 - Spridning av resultat (ledare Swerim) WP7 - Projektledning (ledare Swerim)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.