SAGA - Situationsbaserad Integrationstestning av Fordonssystem med hjälp av Guarded Assertions

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT AB
Bidrag från Vinnova 4 811 520 kronor
Projektets löptid januari 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Elektroniksystem i fordon blir mer och mer komplexa med ett ökande antal noder och komplexa sensorer, t.ex., kameror och radar. Det finns ett behov av att se till att testningen skalar väl under dessa förhållanden. Syftet med SAGA är att bidra med kunskap och verktyg för att uppnå mer adekvat scenariobaserad integrationstestning av fordonssystem, med bibehållen eller förbättrad effektivitet och resursutnyttjande.

Förväntade effekter och resultat

Genom att lyfta abstraktionsnivån hos tester och testsekvenser, och automatisera deras konstruktion, kommer testningen i MIL, SIL och HIL miljöer kunna skala med högre komplexitet och nya sensorer. Det huvudsakliga resultatet från SAGA kommer att bli en verktygskedja och tillhörande adoptionsguidlines för automatiserad produktion och analys av tester av komplexa automationssystem. SAGA förväntas resultera i ökad forskning eftersom projektet ansluter till en internationellt stark distribuerad forskningsmiljö.

Planerat upplägg och genomförande

SAGA kommer att undersöka ´Guarded Assertions´ och generering av testsekvenser som ett sätt att förbättra scenariobaserad integrationstestning av fordonssystem med bibehållen eller minskad mängd erforderligt testarbete. Detta kommer att ske genom utvecklande av metoder för (1) att generera testsekvenser vägledda av situationsbaserad testning och maximalt varierande testfall och (2) Guarded Assertions. Arbetet kommer att att utföras iterativt vid SCANIA och SICS och kontinuerligt utvärderas under hela projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.