SafeCoach - Frontal krocksäkerhet hos landsvägsbussar

Diarienummer 2009-00077
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6310, M1:6
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - juni 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI