SAAPHO Secure Active Ageing Participation and Health for the Old

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Akademin för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 845 500 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En försämrad hälsa har stor inverkan på livskvaliten hos äldre personer: förlusten av självständighet hos äldre kan uttryckas genom isolering (20% av de äldre lever ensamma), rörelsehinder och multisjuklighet. Syftet med SAAPHO är att ge stöd till användaren att följa sitt hälsotillstånd regelbundet. Genom IKT tjänster ger SAAPHO stöd i det dagliga livet och egenvård som t.ex. att mäta blodtryck, fysisk aktivitet, blodsocker, vikt och ge tillgång till rådgivning.

Resultat och förväntade effekter

örebro Uni. roll i projektet är att tillhandahålla mätning av olika hälsoparametrar (dvs blodtryck, blodsocker, vikt och aktivitet) och tjänster. Dessa tjänster i SAAPHO är realtidsåterkoppling av data, historisk sammanfattning av data och generering av rekommendationer kopplade till tjänsterna. Vi har lett integrationen av sensorerna (kommersiella enheter) till hela SAAPHO infrastrukturen, och ledde analysen av hälsodata.

Upplägg och genomförande

Tre prototyper som kallas Y1P, Y2P och Y3P har utvecklas. I Y1P, har en enkel demoprototyp genomförts. I Y2P, 2 parametrar, nämligen blodtryck och aktivitet har implementerats. I Y3P, fyra parametrar nämligen blodtryck, blodsocker, vikt och aktivitetsövervakning har implementerats. I Y3P, 7 klasser av veckorekommendationer är tillgängligt som informerar användarna om sina hälsotillstånd. Den Y1P Prototypen testades i Spanien (n = 5) och Slovenien (n = 5); Y2P testades i Spanien (n = 20) och Slovenien (n = 20); Y3P testas i Spanien (n = 3) och Slovenien (n = 3).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.