S.I.C.T.A - Sustainable Innovation for Children Transporting Actively

Diarienummer 2018-04174
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för hälsovetenskap
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

Det slutgiltiga målet för projektet är att utveckla en modell för en hållbar beteendeförändring gällande barns aktiva transporter. Projektet kommer att innebära flera samhälleliga fördelar; förbättring av barns fysisk och psykisk hälsa samt kognitiv kapacitet, minskning av utsläpp från biltransporter, minskning av trafikstockningar och trafikrisker i närheten av skolor.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att generera ny kunskap, färdigheter, styrmedel och policys gällande barns aktiva transporter. Detta sker genom en tvärvetenskaplig forskning från sex olika forskningsområden inom Luleå tekniska universitet och berör områdena hälsa, miljö, transport och hållbara städer. Programmet har redan ett starkt stöd från slutanvändarna, men vi avser att skapa ett långsiktigt samarbete mellan forskare, kommuner, företag och organisationer för att främja en hållbar förändring av användningen av aktiva transporter.

Planerat upplägg och genomförande

Syftet med detta projekt kommer att uppnås genom sex arbetspaket: "Långtidsutvärdering för att hitta nycklar till hållbar beteendeförändring", "Utveckling av planerings- och analysverktyg för att styra framtida processer och policys", "Ny kunskap om att applicera gamification till aktiva transporter", "Tidig utvärdering av en komplex intervention som syftar till att öka aktiva transporter", "Spridning" och "Att bygga vidare samarbete och framtida forskning".

Externa länkar

Forskning om aktiva skoltransporter

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.