Rural ICT Testbed - #fulltäckning

Diarienummer 2018-00431
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 8 965 072 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2018 (spring)

Syfte och mål

De ekonomiska värden som skapas över de ytor som kallas landsbygd utgör en avsevärd del av många länders BNP, då världen till stor del består av landsbygder. Problemet är alltså inte bara svenskt. Projektet adresserar både ekonomiska värden och sociala och kulturella värden som ska bidra till levande landsbygder. Projektets långsiktiga mål är attraktiva och konkurrenskraftiga landsbygder med full täckning och uppkoppling mot Internet, en offentlig landsbygdsoperatör och ny teknik.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade effekter inkluderar attraktiva och konkurrenskraftiga landsbygder med full täckning och uppkoppling mot Internet, en offentlig landsbygdsoperatör och ny teknik. Vidare är en förväntad effekt att stärka ekonomiska, sociala och kulturella värden som ska bidra till levande landsbygder. Vi väntar oss särskilt effekter inom hälsa, utbildning, besöksnäringen och lantbruket. Ytterligare en väntad effekt är att klyftorna mellan stad och land minskar samt att människor på landsbygder känner sig fullt ut inkluderade i samhällsutvecklingen.

Planerat upplägg och genomförande

Marknadsutvecklingen har börjat med full täckning i storstadsregioner och stegvis når de kommersiella aktörerna mindre tättbefolkade områden. Vår lösning bygger istället på ett paradigm "utifrån och in". Vi börjar med att ansluta prototypområden på landsbygder där dagens marknadsmekanismer inte fungerar och sprider sedan anslutningar över landsbygder med hjälp av investeringar från den offentliga sektorn och slutanvändare. Partnerskapet formar en grupp av problemägare, leverantörer och facilitatorer som delar nödvändiga djärva tankegångar.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.