Rotorblad för vindturbiner

Diarienummer 2015-01673
Koordinator Winfoor AB
Bidrag från Vinnova 1 281 920 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Winfoor har utvecklat en helt ny och revolutionerande teknik för rotorblad till vindkraftverk, som kan komma att förändra hela vindkraftsbranschen. Med den nya tekniken, kallad Triblade, blir det möjligt att tillverka rotorblad som är både billigare, lättare, längre och starkare än de som nu tillverkas. Transporter och produktion blir också enklare. Detta är avgörande förbättringar som kan ge Winfoor en unik konkurrensfördel. Projektets mål var att utveckla en komplett och optimerad design för Triblade samt att verifiera tekniken i verklig miljö genom en pilotinstallation.

Resultat och förväntade effekter

En rotor bestående av tre Triblade rotorblad har tillverkats. Rotorns diameter var 7.5 m, varje Triblade vägde 5.5 kg och var gjord i kolfiber. Rotorn installerades på en testturbin genom att byta ut de befintliga bladen. Testet visade goda resultat och är ett bevis för att tekniken fungerar bra. Ett viktigt resultat är energiproduktionen var i linje med våra datorsimuleringar. Winfoor har under projektet stärkt sin IPR ytterligare och gjort betydande framsteg med affärsutvecklingen. Ett flertal globala tillverkare av vindturbiner visar idag stort intresse för tekniken.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samarbete med bolagets olika partners för utveckling, produktion och testning. Winfoor har även fört diskussioner med experter från några av världens största vindturbinstillverkare, vilka har agerat som rådgivare i projektet. Ett bra samarbete med dessa externa partners har varit en förutsättning för att kunna genomföra projektet på ett bra sätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.