Roligt lärande i en språk-flexibel spelvärld

Diarienummer 2015-05483
Koordinator IUS INNOVATION AB - IUS innovation
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

övergripande syfte och mål: Syfte: Lyfta barns förståelse för matematik kombinerat med att skapa bättre förutsättningarna för barn att bli förstådda vid integrering i ett nytt samhälle. Detta genom att skapa en virtuell 3D-spelvärld där barn, pedagoger och föräldrar kan interagera i en språk-flexibel miljö. Syfte förstudie: Analysera och att på bästa sätt tillgängliggöra den forskning som ligger till grund för projektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultat efter genomförd förstudie: Utifrån analysera av målgruppen och marknaderna har vi bearbetat och utformat ett high koncept. Utifrån det framtagna high konceptet och konceptskisser så har en kravspecifikation för spelet utformas.

Upplägg och genomförande

Aktiviteter - Definiera omfattning - Spelkoncept (workshop) - Utredning av andraspråk kombinerat med spelmekanismer (workshop) - High concept (workshop) - Kravspecifikation - Analysarbete - Risker & Intressentanalys

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.