Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robusta och tillförlitliga transportsystem

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

RTS är inriktat för ett robust och tillförlitligt transportsystem, som är attraktivt, säkert, hållbart och effektivt. RTS anger inriktning för: - Högre effektivitet En årlig potential väl över en miljard kronor - Färre störningar En reduktion med mer än två tredjedelar inom fem år efter införande av lösningar en RTS´s kärnaktiviteter - Samverkan och samarbete i ett incitamentsdrivet triple-helix med ett holistiskt systemperspektiv.

Resultat och förväntade effekter

Potential för tillväxt inom industrin och samhället i Sverige, Europa och globalt. Förbättrad ekonomisk, social och miljömässig effektivitet. Reduktion av störningar i transportsystemet. ökad samverkan och samarbete mellan transportsektorns aktörer. ökad export av forskning, teknologi och tjänster relaterade till diagnostik och prognostik i samband med design, byggande, drift och underhåll av transportsystem. Spridning av lösningar till andra industrisektorer (exempelvis gruv-, energi-, flyg- och pappersindustrin).

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i enlighet med projektplanen. Inom projektgruppen har en mindre grupp svarat för redigering av texterna för agendan. Texterna har granskats i sak och språk, det slutliga dokumentet har bearbetats i fråga om grafisk design. Tack vara en stor aktörsgrupp har projektgruppen hela tiden haft tillgång till dialog och avstämning, även när deltagandet i mötena har varierat. Uppslutningen kring problembilden och förbättringsbehoven har varit enhälligt och kraftfullt. Delaktigheten i mötena har varit engagerat och konstruktivt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05930

Statistik för sidan