Robusta nätverk för smarta låssystem

Diarienummer 2015-02536
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2017
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång SIP - sakernas internet våren 2015

Syfte och mål

Målet med projektet är att ta fram automatiska metoder, mekanismer, tekniker, och verktyg för analys och diagnostisering av trådlösa meshnätverk i inomhusmiljöer för ökad robusthet. Syftet med detta är att skapa förutsättningar för IoT-tillämpningar som kan genomsyra hela byggnader på ett effektivt och robust sätt. Robust kommunikation är av hög prioritet för sakernas Internet (IoT) och dess tillämpningar i smarta byggnader så som larm, styrning av lås och dörrar, samt mycket annan övervakning.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat är till för alla som installerar eller driftar trådlösa meshnätverk i byggnader. Genom bättre metoder, mekanismer, och tekniker för analys och diagnostisering kan man skapa mer tillförlitliga tillämpningar i smarta byggnader. Driften blir enklare och billigare genom automation och bättre insyn i nätets beteende. Dessutom möjliggörs fjärrstyrning och fjärrövervakning, vilket minskar kostnaden ytterligare. Projektet bidrar också till produktutveckling av nästa generation lås-, dörr-, access-system samt connected home.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt skapar vi tekniker, protokoll, och metoder för att öka robustheten i trådlösa meshnätverk för IoT i smarta byggnader. Projektet kommer att ta fram en prototyp som ökar övervakningen av det trådlösa nätverket självt samt att använda denna för att göra verkliga mätningar på riktiga trådlösa låssystem i olika typer av byggnader hos ASSA ABLOYs partners. Dessa mätningar kommer att användas för att ta fram djupgående analysmetoder som automatiskt kan upptäcka, och där möjligt, åtgärda potentiella brister i kommunikationens kvalitet.