Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Robust texture design for circular polymers - ROPY

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - april 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Cirkularitet i industriell produktion inom Produktion2030

Syfte och mål

Syftet med projektet var att möjliggöra ökad användning av återvunnet material i polymerkomponenter och att möjliggöra design och tillverkning av nya komponenter som matchar befintliga produkter. Målet med förstudien var att definiera omfattningen och tillvägagångssättet samt att identifiera och etablera projektkonsortiet för ett efterföljande fullskaligt forskningsprojekt. Målet uppfylldes genom att en ansökan om ett steg 2-projekt formulerades och lämnades in till Vinnova.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet av förstudien var underlag och engagemang för ett fullskaligt forskningsprojekt. Förväntade effekter av det fullskaliga projektet är att det blir möjligt att kravsätta ytor på interiöra polymerkomponenter för fordonsindustrin som är attraktiva och som samtidigt går att tillverka med stor inblandning av återvunnet material.

Upplägg och genomförande

Arbetet i förstudien var uppdelat i två arbetspaket: WP1: Utmaningar och potential. Utvalda forskningsområden skulle undersökas genom litteraturgenomgångar och diskussioner med nuvarande och potentiella framtida projektpartners under workshops. WP2: Förberedelse för steg 2. Definition av omfattning och tillvägagångssätt för ett fullständigt forskningsprojekt samt identifiering och etablering av projektkonsortium. Arbetet i förstudien startade enligt plan men planen fick revideras efter att förutsättningar och krav för steg 2-projektet klargjordes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 maj 2023

Diarienummer 2022-02459

Statistik för sidan