Robust och kostnadseffektiv hårdsvarvning av transmissionskomponenter (ROKOST)

Diarienummer 2017-05529
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 486 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2016-05469-en

Syfte och mål

Drivande delar i fordonstransmissioner består av en mångfald sätthärdade komponenter. Merparten tillverkas från stålstång och smide vidare till svarvning, kuggfräsning och härdning innan komponenterna slutligen hårdbearbetas. För fordonsföretag, som har sin kärnkompetens inom dessa produkter finns ett förädlingsvärde längs hela tillverkningskedjan, där tex restaustenit och ythårdhet från sätthärdningsprocessen inverkar på hårdbearbetningen. Projektet syftar till att skräddarsy sätthärdningsprocessen, för att uppnå en robust hårdsvarvningsprocess.

Förväntade effekter och resultat

Baserat på högre bearbetningshastighet och mindre spridning i processutfall, optimera sätthärdningsprocesserna för effektivare maskinbearbetning med minimal processtid, med mål uppnå 50% ökad produktivitet, jämfört dagens produktion. Ta fram guidelines för hur sätthärdningen kan specificeras så att förutsägbar bearbetbarhet erhålls. Öka förståelsen för kopplingen mellan egenskaper i den sätthärdade komponenten och verktygets livslängd vid hårdsvarvning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer systematisk att undersöka inverkan från bl.a. restaustenit och ythårdhet från sätthärdningsprocessen. Det kommer ske i fyra delar: (I) Inledande nulägesanalys i storskalig komponenttillverkning, (II) Framtagning av ett antal skräddarsydda sätthärdningsprocesser för testämnen med olika rest-austenithalt och olika ythårdhet, (III) Bearbetningstester och analys av verktygsförslitning, (IV) Validering av resultat, samt en guildline för möjlig implementering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.