Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robust, Modulär och Skalbar Plattform för Nästa Generations Industriella Radiostyrning och IoT

Diarienummer
Koordinator ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med förstudien har varit att studera industriella krav och behov samt teknologier tillgängliga för att utveckla nästa generations produktplattform för industriell radiostyrning och digitalisering. Målet har uppfyllts genom att kundbehoven kartlagts, ny radioteknologi som möter nationella och internationella regleringar har studerats samt att en ny produktplattform har föreslagits som integrerar sensorer och givare från kranar, mm, och är uppkopplat mot intra- eller internet. Dessutom har en analys utförts för att kunna införa ett modulindelat produktsortiment.

Långsiktiga effekter som förväntas

För Åkerströms kunder kommer den nya plattformen innebära att nya funktionaliteter som IoT och molntjänster, kan införas i de industriella processer där Åkerströms radiostyrning ingår. Plattformen möjliggör även införandet av förebyggande och prediktivt underhåll vilket kan förebygga driftstopp Genom att införa autentisering och inloggning för operatören av radiostyrningen tillförs en säkerhetslösning. För Åkerströms så innebär projektet att nya affärsmodeller kan införas. Dessa nya affärsmodeller innebär en förändring avseende kundavtal och betalningsmodeller.

Upplägg och genomförande

Den inledande kartläggning av kundbehoven har skett genom 24 st intervjuer fördelat på 18 av Åkerströms kunder. Urvalet har gjorts utifrån Åkerströms affärsprocess och resultaten har sedan analyserats mha metoden ´voice of the customer´. Analys av ny radioplattform har skett genom litteraturstudier. Förslag till ´backend lösning har utarbetats av IoT konsultfirman Wireless Systems Integration. Produktanalysen avseende modularisering har utförts av Avdelningen för Industriell Teknik, Högskolan Dalarna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03961

Statistik för sidan