Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ROBUHYB

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2011-01782_publik_SV.pdf (pdf, 1132 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Gällande de generella projektmålen har det skapats mycket resultat och kunskap. Processtabilitet har undersökts och en ny systematisk mätmetod har skapats. Demonstratorn kan bli den förväntade pionjärsapplikationen av laserhybridsvetsning i Sverige. EU-FP7-projektet HYBRO tar vid där RobuHyb slutar. Vissa omprioriteringar skedde och utmattningstesterna sköts utanför projektets tidsramar. I HYBRO utvecklas en omfattande systematisk dokumentering av alla resultat. Utifrån resultat har fyra tidsskriftsartiklar och fyra konferensartiklar skapats och presenterats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Robustheten i processen har undersökts (särskilt svetsdiken och svetsråge) och en djupare förståelse har skapats. Den nya CMT-tekniken (Cold Metal Transfer) är undersökt och jämförd med andra ljusbågsprocesser och kan fungera mycket bra för laserhybridsvetsning av tjocka fordonskomponenter. Den nyutvecklade mätmetoden tillgodoser kontroller av balk och processtabilitet tillfredsställande. Produktionsmiljö och en framtida implementering har utretts, som förberedelse för produktion.

Upplägg och genomförande

Det valdes tidigt att byta demonstrator från bakaxelbrygga till den mer komplexa vridstyva tvärbalken. Många experiment har genomförts och analyserats djupgående. åtta balkar har häftats och svetsats av LTU i en fixtur gjord av Ferruform. Ytterligare åtta balkar har häftats av LTU och sedan svetsats av Fronius (österrike) för att bättre jämföra resultat. Skillnader mellan tre ljusbågsprocesser (CMT, Pulsad, Standard) är undersökta för både funktion och stabilitet. Toleransfönster för aktuella fogtyper för laserhybrid med CMT är kartlagda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-01782

Statistik för sidan