Digi-Load – Testbädd för automatiserad hängning och nedplock av gods

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 5 118 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

Projetet syftar till att öka konkurrenskraften hos svensk ytbehandlingsbransch genom att öka graden av automatisering och digitalisering vid hängning och nedplock av produkter. Målet med testbädden är kortare implementerings- och cykeltider och optimering av processer genom virtuella tvillingar och simuleringar. De befintliga testsiterna, tre fysiska och en virtuell, ska använda befintlig teknologi såsom traditionella och kollaborativa robotar och vision- och sensorteknik för att visa på dagens och morgondagens möjligheter inom området hängning och nedplock.

Förväntade effekter och resultat

-Ökad produktivitet genom en ökad automatiserings- och digitaliseringsgrad med målet att öka flödet med 20%. -Ökad konkurrenskraft hos branschen genom att använda personella resurser på mer värdeskapande positioner. -Skapa bättre arbetsmiljö genom att minska antalet arbetsrelaterade skador som uppstår på grund av tunga lyft och monotona rörelser. -Minska implementerings- och omställningstider för nya produkter genom virtuell förberedelse och genom att använda sensorer, skanning och visionteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Testbädden består av tre fysiska testsiter; Paint Center på Swerea IVF, Robotdalen och MIBA och en virtuell test site, FCCs IPS-programvara. Arbetspaketen är: 1 Produktionsförutsättningar 2 Anpassning och vidareutveckling av testbäddar 3 Industriella fallstudier och demonstrationer 4 Affärsupplägg och spridning 5 Projektledning En virtuell tvilling och ett virtuellt skyltfönster kommer att utvecklas. Konsortiumet betår av automationsföretag, krok-, konveyer- och robottillverkare, legolackerare och in-house lackerande företag samt forskningsorganisationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04775

Statistik för sidan