Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robot för lättväggsbyggnation

Diarienummer
Koordinator Decicure AB
Bidrag från Vinnova 87 509 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Build-r utvecklar varldens forsta robotsystem med avsikt att automatiserat bygga gipsvaggar pa stora byggprojekt. Dels syftade projektet till att ta fram en demonstrationsprototyp (funktionsprototyp i liten skala) av Build-rs robot. Prototypen ar en ”minimum viable product”, for att overtyga intressenter om bolagets formaga att realisera iden. Dels rymde projektet diskussioner med potentiella samarbetspartners samt teknisk akademiska experter for att generera snabb feedback och mojliggora framtida samarbeten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utav detta projekt och med hjalp av den prototyp som togs fram upparbetade bolaget ett fortroende hos framtida samarbetspartners inom industrin och akademin for att tillsammans med dessa kunna ta nasta steg i att realisera iden med en robot for lattvaggsbyggnation. Under framtagandet av demonstrationsprototypen och i samtal med tekniska experter identifierade ocksa bolaget tekniska svarigheter och ny teknologi som underlattar valet av mjukvaru- och hardvaruprodukter i nasta steg av robotrealiseringen i industriell skala.

Upplägg och genomförande

Huvudsakligen ansvarig for framtagandet av prototypen var Rasmus Pettersson, teknisk fysiker fran Uppsala Universitet. Fredrik Lofgren, robotexpert, aktiv vid Linkopings Universitet agerade tekniskt stod och bidrog med radgivning under prototypframtagningen. Projektet rymde ocksa diskussioner med flertalet olika intressenter och huvudsakligen ansvarig for detta arbete var Andreas Soderberg, VD. Bolaget ställde också ut prototypen pa massor for en bredare exponering mot intressenter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-00023

Statistik för sidan