Robot för lättväggsbyggnation

Diarienummer 2017-00023
Koordinator Decicure AB
Bidrag från Vinnova 87 509 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Build-r utvecklar varldens forsta robotsystem med avsikt att automatiserat bygga gipsvaggar pa stora byggprojekt. Dels syftade projektet till att ta fram en demonstrationsprototyp (funktionsprototyp i liten skala) av Build-rs robot. Prototypen ar en ”minimum viable product”, for att overtyga intressenter om bolagets formaga att realisera iden. Dels rymde projektet diskussioner med potentiella samarbetspartners samt teknisk akademiska experter for att generera snabb feedback och mojliggora framtida samarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Utav detta projekt och med hjalp av den prototyp som togs fram upparbetade bolaget ett fortroende hos framtida samarbetspartners inom industrin och akademin for att tillsammans med dessa kunna ta nasta steg i att realisera iden med en robot for lattvaggsbyggnation. Under framtagandet av demonstrationsprototypen och i samtal med tekniska experter identifierade ocksa bolaget tekniska svarigheter och ny teknologi som underlattar valet av mjukvaru- och hardvaruprodukter i nasta steg av robotrealiseringen i industriell skala.

Upplägg och genomförande

Huvudsakligen ansvarig for framtagandet av prototypen var Rasmus Pettersson, teknisk fysiker fran Uppsala Universitet. Fredrik Lofgren, robotexpert, aktiv vid Linkopings Universitet agerade tekniskt stod och bidrog med radgivning under prototypframtagningen. Projektet rymde ocksa diskussioner med flertalet olika intressenter och huvudsakligen ansvarig for detta arbete var Andreas Soderberg, VD. Bolaget ställde också ut prototypen pa massor for en bredare exponering mot intressenter.

Externa länkar

Webpage of the company

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.