Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Roadmap for sustainable mobility solutions based on autonomous driving in a complex city environment

Diarienummer
Koordinator ÅF-Infrastructure AB
Bidrag från Vinnova 1 190 000 kronor
Projektets löptid augusti 2022 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet (även kallat Färdplan autonom mobilitet) har handlat om att undersöka, definiera och inventera förutsättningar för autonom mobilitet. Projektet har bland annat undersökt vilka förutsättningar som krävs gällande regelverk och policyer, fysisk och digital infrastruktur, affärsmodeller och tjänstedesign såsom allmänhetens acceptans av autonom mobilitet samt mobilitetsbehov.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har byggt på befintlig kunskap inom området autonoma och hållbara mobilitetslösningar med syfte att ta "nästa steg" i den riktningen genom att de har undersökt krav som handlar om: Utplacering av autonoma fordon i komplexa stadsmiljöer, inklusive olika typer av fordon och olika typer av mobilitetslösningar Utplacering av autonoma fordon med ökad hastighet, i förhållande till tidigare utförda piloter, så de följer vägbestämmelserna i ODD och är tillräckligt bra för användarna av tjänsten Utmaningarna med stadsplanering och design när det gäller autonom mobilitet

Upplägg och genomförande

Projektet har varit organiserat i 6 oberoende arbetspaket som letts av de olika partnerna. Det har varit friviilligt att delta i andras arbetspaket, och detta formade en spontan organisation. Utöver det har vi haft heldags workshops med alla partners en gång per månad för att ensa mellan arbetspaketen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2023

Diarienummer 2022-01736

Statistik för sidan