Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Roadmap for sustainable mobility solutions based on autonomous driving in a complex city environment

Diarienummer
Koordinator ÅF-Infrastructure AB
Bidrag från Vinnova 1 190 000 kronor
Projektets löptid augusti 2022 - februari 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektets mål är att skapa en färdplan för hur man driftsätter och integrerar autonoma och elektriska mobilitetslösningar i stadsmiljö. Fokus ligger på stadens perspektiv. Detta är en komplex uppgift, och det måste genomföras av en grupp med bred domänkunskap från många olika områden. Arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet för Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att undersöka, definiera och inventera förutsättningar för autonom mobilitet, vad gäller t.ex. regelverk och policys, fysisk och digital infrastruktur, affärsmodeller och tjänstedesign såsom allmänhetens acceptans av autonom mobilitet och mobilitetsbehov. Det resulterar i en färdplan innehållande kraven på hur autonoma mobilitetslösningar integreras i en stadsmiljö. Projektet kommer att ge värdefull kunskap både till involverade aktörer i projektet men även andra aktörer intresserade av området utbyggnad och integration av autonoma fordon i städer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att bygga på befintlig kunskap och erfarenhet inom området autonoma och hållbara mobilitetslösningar och ta "nästa steg" genom att undersöka kraven på utbyggnad, utmaningar för stadsplanering avseende autonom mobilitet och nödvändiga tester i testmiljö och stadsmiljö. Vidare kommer möjligheten att ta bort säkerhetsförare och hur man skapar en stadsmiljö för fordon med olika leverantörer att undersökas. Projektet genomförs med hjälp av litteraturstudier, studiebesök, intervjuer med relevanta aktörer och gränsöverskridande workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 oktober 2022

Diarienummer 2022-01736

Statistik för sidan