Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Roadmap elektronik SIO Grafen

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

På uppdrag av SIO Grafens styrelse så har vi tagit fram den första rapporten någonsin över användning av grafen i svensk elektronik. Rapporten beskriver svenska elektronikaktörers användning av grafen idag samt plan framöver, identifierad potential och problematik per styrkeområde, internationella samarbeten och rekommendationer för svensk framgång de kommande 5-10 åren.

Resultat och förväntade effekter

Rapporten är baserad på enkätsvar samt intervjuer och diskussioner med ämnesexperter inom områdena Sensorik, Tryckt Elektronik, Högfrekvenselektronik och Elektronikkylning. Den presenterades för allmänheten på både Elektronikmässan och SIO grafens öppna årsmöte 2019. Resultatet kommer att ligga till grund för SIO Grafens fortsatta arbete samt minst en EU-utlysning inom grafen-baserad elektronik.

Upplägg och genomförande

Med hjälp av de strategiska innovationsprogrammen SIP Smartare Elektroniksystem och SIO Grafen, samt ämnesexperters personliga kontaktnät, så nådde den öppna enkäten ut till akademi, industri, startups och institut i hela Sverige. Enkäten möjliggjorde anonym datainsamling och följdes upp med djupintervjuer i de fall där svarande tillät kontakt. Statistik och text togs fram iterativt och till detta lades Sveriges styrkor i internationell kontext genom data från EU Graphene Flagship. Rapporten kommer finnas tillgänglig på SIO Grafens hemsida.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 maj 2018

Diarienummer 2018-02320

Statistik för sidan