Roadmap elektronik SIO Grafen

Diarienummer 2018-02320
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med projektet är att skapa en svensk teknisk "roadmap" för utvecklingen av elektroniktillämpningar med grafen, med fokus på tryckt elektronik, sensorer, högfrekvent elektronik och elektronikkylning. Denna roadmap ska identifiera styrkeområden och potentiella möjligheter för Sverige i jämförelse med det europeiska grafenlandskapet. Processen kommer att vara öppen och inkluderande och inkludera en bred samling av synpunkter från de relevanta aktörerna i Sverige genom survey, intervjuer och öppen workshop.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är ett dokument som kommer att publiceras via SIO Grafen. Roadmappen ska inkludera fyra olika spetsområden: tryckt elektronik, sensorer, högfrekvent elektronik och elektronikkylning. Roadmappen ska användas som ett styr- och stöddokument för forskning och innovation inom grafenelektronik i Sverige. Den ska harmoniseras med den europeiska roadmappen för forskning inom grafen och ge vägledning inom specifika möjligheter för svenska innovationer inom de utvalda områden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska genomföras med fyra olika arbetspaket (WP): WP1- Kartlägga den svenska landskap inom grafen-elektronik WP2- Survey och intervjuer WP3- Grafen-Elektronik Workshop WP4- Analysis, sammfattning och rapportering

Externa länkar

SIO Grafen: Sveriges Strategiska Innovations Program för Grafen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.