Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RLB CE-märkning

Diarienummer
Koordinator AB VISION DIAGNOSTICS SWEDEN
Bidrag från Vinnova 130 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudsyfte var att skapa en bred kunskapsbas inom verksamheten kring CE-märkning för pågående projekt och inför framtiden, detta för att effektivisera arbetet kring dessa frågor och minska behovet av extern hjälp i fortsättningen

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets huvudsyften har uppnåtts och vi känner att vi står betydligt bättre rustade idag inför CE-märkning av våra framtida produkter.

Upplägg och genomförande

Att använda ett konkret aktuellt projekt för utbildningen har varit värdefullt, har underlättat förståelsen och skapat ett större engagemang. Det hade sannolikt varit svårt att nå lika långt utan detta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04801

Statistik för sidan