RLB CE-märkning

Diarienummer 2016-04801
Koordinator AB VISION DIAGNOSTICS SWEDEN
Bidrag från Vinnova 130 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Competence Enhancement in SME - 2016

Syfte och mål

Projektets huvudsyfte var att skapa en bred kunskapsbas inom verksamheten kring CE-märkning för pågående projekt och inför framtiden, detta för att effektivisera arbetet kring dessa frågor och minska behovet av extern hjälp i fortsättningen

Resultat och förväntade effekter

Projektets huvudsyften har uppnåtts och vi känner att vi står betydligt bättre rustade idag inför CE-märkning av våra framtida produkter.

Upplägg och genomförande

Att använda ett konkret aktuellt projekt för utbildningen har varit värdefullt, har underlättat förståelsen och skapat ett större engagemang. Det hade sannolikt varit svårt att nå lika långt utan detta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.