Riteband Sound Investments

Diarienummer 2017-04532
Koordinator RITEBAND AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till produktutveckling samt etablering av den IT-arkitektur och legala struktur samt de partnerskap som krävs för att kunna erbjuda investeringsmöjligheter i musikrättigheter på världens första musikbörs - Riteband. Parallellt med de tekniska och forskningsrelaterade målen strävar Riteband efter att vid avslutat projekt ha god kännedom om skydd av immateriella värden samt de regulatoriska regelverk som Riteband kommer behöva förhålla sig till.

Förväntade effekter och resultat

Ritebands långsiktiga vision är en hållbar framtid för alla skapare och supportrar av immateriella rättigheter. Vi strävar efter att kunna lansera en betaversion av Riteband efter att ha utrett de tekniska och legala marknadsförutsättningarna. För att kunna göra det behöver vi definiera det finansiella instrument som kommer att handlas på börsen, sourca rättigheter, rigga partnerskap och sätta en finansieringsstruktur för Riteband.

Planerat upplägg och genomförande

1) Utreda marknadsmässiga förutsättningar med mål att utarbeta en IT-arkitektur för de finansiella flöden handelsplatsen ska hantera och utifrån detta bygga en betaversion av tjänsten samt kartlägga regulatoriska ramverk. 2) Produktutveckla värderingsmodell samt definiera finansiellt instrument. 3) Säkerställa Ritebands fortlevnad genom att förbereda för att ta in externt kapital samt påbörja försäljning av värderingstjänster. 4) Ta fram en PR/lanseringsstrategi samt bygga handelsplatsens community-features och vidareutveckla Ritebands varumärke.

Externa länkar

Riteband är framtidens handelsplats för musikrättigheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.