Riteband Sound Investments

Diarienummer 2017-04532
Koordinator RITEBAND AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Syfte och mål

Riteband har utvecklat värderingsmodeller och en investerings- och tradingapp för musikrättigheter i syfte att stärka musikskaparnas ställning i musikbranschen och erbjuda dem kontroll över sina intäktsflöden. Genom att skapa en öppen och transparent handelsplats där fans och andra investerare erbjuds köpa andelar av låtskrivares framtida copyrightintäkter ökar möjligheterna till snabbare utbetalningar för musikrättighetsägarna samtidigt som det skapas möjligheter för musikinvesterarna att tjäna pengar om de ”hittar hits innan marknaden”.

Resultat och förväntade effekter

Vad är musikens värde? Kan vi engagera en community/marknad i skapandet av både kulturella och ekonomiska värden, som har potential att utmana musikbranschens rådande maktstruktur och fördelning av ekonomiska värden? Riteband ville undersöka möjligheten att använda marknadsmekanismer för att uppnå en transparent och objektiv marknadsprissättning av musikrättigheter genom demokratisering av både talangscouting och musikinvesterande. Utfallet av projektet har resulterat i värderingsmodeller och en betaversion av en handelsapp för musikrättighetsintäkter.

Upplägg och genomförande

De huvudsakliga aktiviteterna har utförts av ett team bestående av Linda Portnoff, Tone Pedersen, Anna Ingler, Pontus Thorsson och Aya Rizk. Teamet har specialistkompetenser inom ekonomi, organisation och ledning, dataprogrammering, data-analys, matematisk statistik, produktutveckling och marknadsföring. Genomförandet av det tekniska utvecklingsarbetet har löpt på i två-veckors sprints. En gemensam värderingsbaserad vision, få och tydliga mål och god kommunikation har resulterat i en lyckad övergripande styrning.

Externa länkar

We help music rights owners increase the value of their art and provide them with faster funds from fans and investors.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.