RiskSim

Diarienummer 2013-03513
Koordinator STAGEIT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla en ny, effektiv, simulatorutbildning för att öka riskmedvetenheten bland blåljusförare och därigenom skapa en beteendeförändring med ett minskat antal olyckor som följd. Våra utvärderingar visar att verktyget fungerar pedagogiskt, är underhållande, motiverande och samtidigt effektivt. Förarens tankesätt och agerande förbättras tydligt efter digital träning. Effektiviteten i utbildningarna höjs avsevärt vilket ger möjlighet till fler genomförda utbildningar i framtiden. Läs gärna mer på Roadsafetytrainer.se

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en innovativ och nytänkande produkt som ökar förarens riskmedvetenhet genom att väldigt konkret lära föraren orsak-verkan. Utbildningarna har blivit effektivare iom att vi kunnat höja deltagarantalet och samtidigt höja graden av coachning, då systemet till stor del är självinstruerande. De förväntade effekterna är att utbildningen skall sänka risktagning i trafik, öka komforten för patienter och sänka olycksfrekvensen. Preliminära studier visar att detta uppnås.

Upplägg och genomförande

Omfattande diskussioner och analyser tillsammans med experter inom blåljusutbildning har gjorts för att avgränsa utbildningen och skapa en god pedagogik. Vår erfarenhet är att en utbildningssimulering måste ´se och kännas rätt´. Vi har därför även lagt stor vikt vid det grafiska arbetet och körupplevelsen har krävt omfattande testkörningar. Det tekniska genomförandet i projektet har fungerat smidigt eftersom projektgruppen har stor vana av liknande produktioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.