Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ripple and Electromagnetic Fields in Electric vehicles (RIFEL)

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - EPS 94320
Bidrag från Vinnova 6 552 651 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2015-04838eng.pdf(pdf, 389 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med RIFEL har varit att tillsammans med akademin ta fram nödvändig kunskap inom modelleringsteorin för att kunna uppfylla målet. Målet var att designa en verifierad systemmodell med ingående HV komponenter i en elektrisk drivlina som kan modellera spännings och strömrippel i ett frekvensområde upp till 100kHz. Resultatet blev en systemmodell som klarar av detta men där de flesta modeller klarar frekvenser upp till 1MHz, vilket får anses som mycket tillfredställande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utfallet från RIFEL och den systemmodell som togs fram kommer resultera i tidigare verifiering av ändringar i befintliga produkter samt även enklare framtagning av modeller för kommande projekt. Det återstår en del proaktivt arbete innan leverantörsmodeller kan användas i systemmodellen men detta är iterativt arbete som pågår. Effekterna är i dagsläget främst tidsbesparing vid verifieringsarbete men även tidigare verifiering i kommande projekt kommer ge stora fördelar.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs med fem arbetspaket där tre av dessa tog fram modeller på komponentnivå som sedan infogades i ett annat arbetspaket vars uppgift var att utveckla en systemmodell, det sista arbetspaketet drev projektledning och administration. Alla utvecklande arbetspaket hade även verifieringsansvar och dokumentationsansvar för sina modeller men även kunskapsspridande aktiviteter i form av seminariepresentationer och publikationer på konferenser. Under sista delen av projektet kom flera projektmedlemmar att arbete i flera av arbetspaketen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-04838

Statistik för sidan