Rinkebyakademien DSGN - förberedelser till mötesprojekt 2014

Diarienummer 2013-05129
Koordinator Rinkebyakademien
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förberedelseprojektet är att inför mötesprojekt 2014; Identifiera en unik testmarknad, formulera projektavtal, utarbeta en plan för själva processen, formulera ett värdeerbjudande till deltagare samt identifiera erfarna entreprenörer. Förberedelseprojektet har möjliggjort utarbetandet av en strukturerad plan kring processerna. Rinkebyakademien har även tagit fram nödvändiga dokument för att kunna genomföra ett lyckat mötesprojekt. Behovsidentifierare samt entreprenörer har kontaktats och en urvalsprocess är igång. En tesmarknad har identifierats

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet för förberedelseprojektet var att kunna utarbeta ovan nämnda punkter för att försäkra oss om ett lyckat mötesprojekt. Utfallet återstår fortfarande att se med mötesprojekt 2014. Däremot har vi genom att genomföra de tidigare nämnda punkterna kunnat identifiera nyckelpunkter för att genomförandet ska bli lyckat. Utfallet blev med andra ord precis det vi önskat att nå.

Upplägg och genomförande

Upplägget för förberedelseprojekt har varit att punkt för punkt genomföra momenten som specificerats. När man tittar i backspegeln anser vi att ordningen på momenten snarare skulle vara 1. Formulera värdeerbjudande 2. Identifiera och sälj mötesprojektet till erfarna entreprenörer Detta eftersom kontakten med entreprenörer är den som är det mest tidskrävande momentet. Därav är det bäst att starta så tidigt som möjligt med det.

Externa länkar

Vår facebook-page.Kommunikation med behovsidentifierare och entreprenörer kommer att ske genom facebookgrupper

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.