Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RIMKOM - Rationella innovativa metoder för fogning av komposit till metall - ett LIGHTer initiativ

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

För brett införande av lätta hybridkonstruktioner i fordon, fartyg, flyg, samt i tillverkningsindustrin måste en mer effektiv sammanfogning av komposit till metall kunna utvecklas. Mål i steg 1 var: - Utveckla nya idéer - Omvärldsbevakning - Att skapa ett starkt nätverk kring teknikerna - Att bygga ett konsortie kring utvalda tekniker Dessa mål har till stor del uppfyllts. Det finns ett antal patent, men inom området ´spikes´ eller ´taggiga förband finns framkomlig väg och inom delintegrerade eller delhybridiserade förband likaså. Arbetet fortsätter inför en ansökan Steg 2.

Långsiktiga effekter som förväntas

Stipulerat var, för Steg 1: ´Effekter och resultat är att idéer valts ut och vidareutvecklats, bland annat genom två öppna workshops och mindre tester, samt att ett starkt konsortie formats kring de utvalda idéerna för att driva projektet vidare framgångsrikt i Steg 2. Resultaten från både Steg 1 och Steg 2 kommer att diskuteras på konferenser och delges i utbildningar på landets tekniska högskolor.´ Detta har nåtts, sånär på att konsortiet inte är färdigbyggt inför steg 2. Det finns flera tänkbara vägar och vi sonderar hur vi ska koncentrera och formera oss till steg 2.

Upplägg och genomförande

Stipulerat var: I steg 1 ska projektet utveckla idéer. I steg 2 utveckla till högeffektiva och kvalitetssäkrade fogningsprocesser. Steg 1 har tre faser: 1) Behovsanalys och kartläggning 2) Idébearbetning och konceptuell utveckling (Workshop 1) 3) Konsortiebyggande (Workshop 2) - Utforma ett mer tekniskt samverkansprojekt till steg 2. Projektet har drivits på detta sätt, men workshop 2 gjordes om till en webbaserad worshop som fokuserade på att gå redovisa och diskutera patentläget. Det fanns mer att beakta här än förutsett. Nu diskuteras olika alternativ för inriktning av steg 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00716

Statistik för sidan