Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Riktad luftdatalänk

Diarienummer
Koordinator Saab AB - Saab Surveillance, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 850 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7

Syfte och mål

Inom projektet skall utvecklas ett koncept för ett nätverkstopologiskt protokoll samt en lämplig vågform, med syfte att kunna exekveras på en hårdvaruinfrastruktur som är uteffektanpassningsbar och som sänder med hög riktverkan. Projektet utgör ett första steg mot förtrogenhet inom luftdatalänkar, vilka är angelägna som ersättare för befintliga länksystem.

Förväntade effekter och resultat

Flygtekniska produkter inkluderar i stigande grad kooperativa plattformar och autonoma system, som t.ex., flygfarkoster, fartyg, robotar, drönare och lockbete. Projektet realiserar således teknologier för beskriven transformation samt stärker det Europeiska samarbetet inom utveckling av radio hårdvara (dvs digital multi-kanal AESA där Sverige deltar). Därutöver möjliggör överföring av kunskap mellan industrin och akademin skräddarsydda projekt och kursplaner framöver samtidigt som det ytterligare stärker SAABs konkurrenskraft inom taktiska system.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet initieras med en Saab beskrivning av (i) hårdvaruplattformen och tillhörande externa processer (ii) kravbilden för den taktiska datalänken, (iii) kravbilden för sensordata överföring, samt (iv) ett representativt scenario som de olika COM koncepten kan provköras mot. Nätverksprotokollet och vågformen utvecklas parallellt, vilket säkerställer nödvändig överhörning för gemensamma adapteringar. Framtagna koncept itereras dessutom mot själva scenariot och omarbetas enligt behov med hänsyn till resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 november 2022

Diarienummer 2019-02769

Statistik för sidan