RIKARE: Normkritisk innovation i bankers kreditbedömning

Diarienummer 2016-04158
Koordinator Luleå tekniska universitet - Entreprenörskap och Innovation
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Syftet är att utveckla en normkritisk system/processinnovation inom vilken en roadmap och ett s.k. audit verktyg för hur bankers modeller avseende kreditbedömning kan försäkra att jämlik bedömning av entreprenörer kan säkerhetsställas. Målsättning är en skalbar prototyp för implementering av nya bedömningsmodeller för bredare finansiering av ett jämlikt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Förväntade effekter och resultat

Innovationen implementeras i ledningen för banker där bedömningsprocesser, utformning av bankkontor samt strategiutveckling förväntas påverkas. Innovationen förväntas fungera som ett styrverktyg för bedömningar samt utgöra ett underlag för bankers strategiutveckling. Kunskap som sprids förväntas leda till ökad mångfald i utlåning till näringslivet, jämlik tillgång till finansiering och ligga till grund för policyåtgärder. Ett finansiellt system som inte exkluderar entreprenörer från tillgång till finansiering leder till starkare tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

Innovationen bygger på kunskap från en initial kartläggning och utvecklas tillsammans med partners och företagare och baseras på praktisk erfarenhet och teoretisk konceptualisering. Kunskapen förädlas vidare genom samarbete med partners för att dels överföra kunskap som genererats och dels kommunicera resultat från tidigare projekt för att bottna processen i såväl det specifika sammanhanget och i ett bredare perspektiv. Detta arbete är en bas för utveckling av en roadmap för nya modeller med ett normkritiskt perspektiv. Därefter utvecklas ett auditverktyg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.