RIKA 2.0

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att utveckla praktisk & teoretisk kunskap om offentliga finansiärers arbetsprocesser för genusmedvetenhet och jämställd fördelning av offentlig finansiering i linje med de jämställdhetspolitiska målen har uppnåtts genom identifikation & synliggörande av; genuskonstruktioner i finansiärernas beslutsprocesser & konsekvenser av sådana; entreprenörers konstruktioner av potential & finansiella indikatorer för förtags potential. En praktisk tillämpbar modell har utvecklats i samarbete med partners. Resultat har integrerats i praktiskt jämställdhetsarbete.

Resultat och förväntade effekter

ökad genusmedvetenhet genom kompetensutveckling på individ, grupp, organisation, region, nationell och internationell nivå genom spridning av projektets resultat via konferenser, workshops, rapporter, artiklar. Resultaten har direkt integreras i Tillväxtverkets strategi för ´Lika villkor i företagsfrämjande systemet´ och har spridits nationellt för implementering hos offentliga finansiärer samt nationellt/internationellt bland policyskapare. Bidragit till forskning om genus och finansiering.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samverkan med Tillväxtverket, Norrbottens Läns Landsting (NLL), fem offentliga finansiärsorganisationer och referensgruppen. Arbeta har bestått av 1) identifiering av nuvarande arbetsprocesser; 2) synliggöra genusstrukturer i arbetsprocesser; 3) utveckling av normkritiska reflektioner för förändra arbetsprocesser; 4) utveckling av aktiviteter för att förändra arbetsprocesser och fördelning av finansiering för jämställt och effektivt stödjande av tillväxt; 5) spridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.