RF MEMS Steerable Antennas for Automotive Radar and Future Wireless Applications (SARFA)

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 4 922 750 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01963

Statistik för sidan