RF MEMS Steerable Antennas for Automotive Radar and Future Wireless Applications (SARFA)

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Funding from Vinnova SEK 4 922 750
Project duration December 2007 - December 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01963

Page statistics