RF energy harvesting for M2M communication

Diarienummer 2015-01439
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Torshamnsgatan 23
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2015

Syfte och mål

Målet med förstudien har varit att utreda potential för grafén som ett material för ´energy harvesting´, mer specifikt idén att använda grafén som ´osynlig´ RF-DC energiomvandlare, på hårda och flexibla ytor, för M2M kommunikation. Självförsörjande system är en tillämpning som är kritisk för framtidens M2M system och där grafén kan spela en central roll. Genom projektet har grafénforskarna på Chalmers fått en bättre insyn i industrins behov och en behovsmotiverad bild om 5G och dess utmaningar. Chalmers har bidragit med kunskapsutbyte kring grafén för mikrovågstillämpningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att utreda potentialen för en hållbar energilösning för framtida sensornätverk (M2M). Genom en kolbaserad teknologi såsom grafén så minskas också utnyttjandet av sällsynta jordartsmetaller. Genom projektet och genom att knyta industrins och samhällets behov till forskningen så tar vi ett steg närmare en mognad av grafénteknologin.

Upplägg och genomförande

Projektet har utvärderat idén att använda grafén som ´osynlig´ RF-DC energiomvandlare, på hårda och flexibla ytor, för M2M kommunikation. Antennprestanda hos en transparent grafen-antenn har utvärderats i ett EM verktyg. Utgående från detta så har även effektbudget för energi-skördningen beräknats. Via regelbundna möten o. interaktion mellan forskare från Ericsson Research och Chalmers har bilateral kunskapsöverföring uppnåtts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.