Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Returnhelper/Returnado - Innoverar och tillgängliggör returhantering inom e-handel

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS UNIVERSITET INKUBATOR AB - STOCKHOLMS UNIVERSITETS INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Under projektets gång har tjänstens efterfrågan verifierats, ett antal förändringar har gjorts för att matcha marknadens och användares behov bättre. Tekniska förändringar som förbättrar skalbarhet och stabilitet har också implementerats. De mest kritiska och efterfrågade ändringarna har genomförts inom ramen för projektet, och en plan för hur stabilitet, skalbarhet och kundnöjdhet ska stärkas ytterligare har upprättats.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter var att dels ta in fler prototypkunder och arbeta med fler ehandelsplatformar, och med återkoppling från de kunderna och den införsäljningsprocessen utveckla tjänsten för att tillfredställa e-handlare och konsument bättre. Under projekttidens gång uppnåde vi det målet, den återkopplingen har stärkt både produkt och teknik. Vi valde att ta in färre prototyp-kunder än vi planerat, då vi insåg att varje prototypkund krävde extra mycket uppmärksamhet för att nå ett så fruktsamt samarbete som möjligt.

Upplägg och genomförande

Angreppssättet för projektet har varit att arbeta tätt med partners och e-handlare för att ytterligare stärka produkten. Vi valde att begränsa mängden e-handlare vi arbetade med för att erbjuda den nödvändiga uppmärksamheten och fokuset för ett så bra samarbete som möjligt. Upplägget har visat sig vara framgångsrikt då vi har fått en bättre förståelse för marknaden och dess aktörer, samtidigt som vi har stärkt produkten. Och har nu en produkt som kund och användare nyttjar, och också betalar för. Vi nådde målet snabbare än estimerat vilket gjorde att vi valde att korta ner projekttiden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04893

Statistik för sidan