Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resurseffektiv sjukvård (RES)

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Ett starkt konsortium har etablerats. Parterna är tre sjukhus, två företag med erfarenhet av vårdplanering och resursfördelning samt två forskare. En simulering av en operationsavdelning baserad på verkstadsteknisk kunskap har utförts. Denna visar att kapaciteten kan ökas med 25 % genom en ändrad planering. Ett resultat från simuleringen var att det finns ett starkt behov av bättre visualisering av resultaten än vad dagens teknik erbjuder. Resultaten så här långt antyder att teknik från verkstäder kan tillämpas i vården med gott resultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det viktigaste resultatet av detta projekt är det samverkansprojekt som formulerats. Definition av nuläge och arbetsmetoder avseende planering och fördelning av resurser, identifiering av problemområden och preciserade krav inför nästa fas finns nu. Kravet på visualisering kom upp i en workshop, att lösa det skulle ge stor potential för projektet. Intresset är stort för att gå vidare in i nästa fas. Konsortiet har stärkts genom att två företag som arbetar med tjänster och mjukvara inom vårdplanering har anslutit sig. Tre sjukhus gör användarsidan också väl representerad.

Upplägg och genomförande

Projektpartnerna hade kompletterande kompetenser, KTH och Swerea IVF hur man utvecklar resurseffektiva industriella system, Karolinska sjukhuset om processen för omvandling till den ´framtida sjukhusvården´. Aktiviteterna genomfördes på sätt som leder fram till de specifika målen. Undersökningar genomfördes, trender studerades, en simuleringsbaserad pilotstudie genomfördes på en typisk klinik. Genom ett flertal externa kontakter har nu projektgruppen en djupare förståelse för såväl problem som möjliga lösningar. Gruppen har också breddats på ett bra sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00929

Statistik för sidan