Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resultatspridning Reg Lab

Diarienummer
Koordinator IDEA2INNOVATION SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med projektet var att sprida kunskap om "Konsten att leda innovation i offentlig verksamhet" under RegLab konferensen. Vi berättade hur offentlig sektor kan: - engagera olika intressenter och aktörer till att samverka kring öppen innovation. - leda och organisera innovationsarbetet i offentlig verksamhet. - systematisk arbeta med idéhantering, utveckling och innovation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet innebar flertalet kontakter, förnyat lärande och kunskapar kring målgruppen samt insikter i möjligheterna att bistå offentlig sektor med tjänster och kunskap inom innovationsledning.

Upplägg och genomförande

Inom projektet fick de fyra projekten möjlighet att träffas en dag gemensamt i Stockholm vilket var nödvändigt och väldigt lärande samt viktigt. Tiden fram till RegLab hade alla fyra projekt nästintill daglig konversation om upplägg, vad respektive projekt skulle redovisa, sammansättning av gemensam folder att dela ut och planering av själva genomförandet. Varje projekt var representerat med en eller flera representanter på RegLab vilket också var värdefullt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05210

Statistik för sidan