RE:Source

Diarienummer 2015-00577
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

RE:Source vision är att Sverige ska bli världsledande att minimera och nyttiggöra avfall. Uppstartsfasen av RE:Source hade som syfte att möjliggöra ett framgångsrikt program. Följande har åstadkommits: -Ett effektivt sammarbete mellan RE:Source och finansierande myndigheter har etablerats och respektive roller har definierats -Organisationen och en kreativ mötesarena är delvist etablerade, med alla styrande dokument framtagna -En programplan för programmets första etapp är utvecklad, samt effektlogiken och projektbeskrivningar för initiala aktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Godkända all programstyrande dokument och effektlogik. Ny, attraktiv och uppdaterad webbsida. Väldefinierade och etablerade alla viktiga roller i programledningen och kansliet. Tre stora möten med aktörer. Effekten av alla dessa uppfyllda resultat väntas vara att RE:Source ska bli ett framgångsrikt strategiskt innovationsprogram och en självklar innovationsaktör i utvecklingen till ett resurseffektivt samhälle.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom ett stort antal möten på olika nivåer (bl a interrimsstyrelse, mellan programledningen och myndigheter, med aktörer), dialog med många relevanta aktörer, några workshops för utveckling av effektlogiken, utveckling av webbsidan och framtagande av dokument och mallar. Valda metoder anses varit framgångsrika och resulterade i en lyckat RE:Source uppstartsfas.

Externa länkar

Vinnovas webbsida om RE:Source Energimyndighetens webbsida om RE:Source Strategiska innovationsprogrammets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.