Resource Management for IP-Based Mobile Communication Systems

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 248 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat