Resource Management for IP-Based Mobile Communication Systems

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Funding from Vinnova SEK 248 000
Project duration November 2011 - May 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2011-03823

Page statistics