Reshoring of manufacturing (ROaMING)

Diarienummer 2014-06051
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål beskrevs inledningsvis som "att nå nya insikter kring ´Reshoring´ inom Nordisk produktion och sprida dessa till tillverkande företag, beslutsfattare och forskarsamhället". Detta har skett. En enkätstudie har fångat omfattning, drivkrafter, effekter och problem och framtida förväntningar för både utflyttning och hemtagning av produktion och ställt dessa två flyttriktningar i kontrast. Enkäten besvarades av 373 svenska fabriker; en bra svarsfrekvens på ca 23 %. Spridning av resultat har skett på flera sätt till de avnämargrupper som nämns ovan.

Resultat och förväntade effekter

Enkätstudien har väckt stort intresse bland företag, beslutsfattare och forskarsamhället. Resultaten har för företagen visat på hur det faktiskt förhåller sig med utflyttning och hemtagning, som ett jämförelsematerial för egna lokaliseringstankar. Resultat har presenterats genom presentationer och artiklar hos Logistikföreningen PLAN, Intelligent Logistik, Vinnova, Näringsdepartementet, Tillväxtverket, Dagens eko, mm, samt ett flertal forskningsartiklar. Avnämarna är nu bättre informerade om vad utflyttning och hemtagning innebär i ett svenskt perspektiv.

Upplägg och genomförande

Datainsamling har huvudsakligen skett genom en enkätstudie kring utflyttning och hemtagning av produktion från och till Sverige, Danmark och Finland. Vi har samarbetat med forskare från Danmark (Prof. Jan Stentoft, Syddansk universitet) och Finland (Prof. Miia Martinsou och Prof. Jussi Heikkilä, Tammerfors tekniska högskola). Samtliga forskare är överens om att samarbetet varit mycket givande. Tre mindre praktikfallsstudier har genomförts med fokus på sambandet mellan hemtagning och innovationer, vilka kunnat verifiera enkätstudiens resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.