Resebidrag Ukraina

Diarienummer 2017-05024
Koordinator Optigrade AB
Bidrag från Vinnova 3 773 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Möte med samarbetspartner i Kiev, Ukraina för att diskutera och förbereda: Projektansökan; Ansvarsområden och Samarbetsavtal

Resultat och förväntade effekter

En relation och ett samarbete med vår partner har inletts, inkl. framtagande av material till en H2020 ansökan.

Upplägg och genomförande

Resa och ett 2-dagars möte inkl. studiebesök i Kiev på vår partners teknisk anläggning har genomförts. Samarbetet fortsätter på distans med förberedelse till H2020 projektansökan.

Externa länkar

Beskrivning om projektet kommer att synas på Optigrades hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.