Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Resebidrag till SME i Kanada inför EUROSTARS

Diarienummer
Koordinator SIOO WOODPROTECTION AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Resebidrag för små och medelstora företag

Syfte och mål

Syftet med resan var att träffa och diskutera ett utvecklingsprojekt och långsiktigt samarbete med 2 SME samt ett FoU institut i Vancouver i Canada inför en gemensam ansökan till EUROSTARS med deadline 14 september 2017. Uppfyllelse - Målet uppnått ansökan inlämnad

Resultat och förväntade effekter

- att träffa och diskutera ett utvecklingsprojekt och långsiktigt samarbete med 2 SME (samt ett FoU institut i Vancouver) Uppfyllelse: Målet uppfyllt - lämna in en gemensam ansökan till EUROSTARS Uppfyllelse: ansökan är inlämnad - förhandla fram avtal avseende samarbete på lång sikt. Uppfyllelse: Förhandlingar inleddes Resultatet blev också att vi fått en lång lista på rekommenderade tester i Canada samt kostnadsuppskattningar för att genomföra dessa. Vi träffade också en av samarbetspartners kunder. De visade intresse för att leverera SiooX behandlade trähus i Canada.

Upplägg och genomförande

Resa till Vancouver genomfördes i augusti 2017 för att träffa företag samt samarbetspartners. Upplägget på resan och de partners vi träffade motsvarade förväntningarna och att träffas personligt på detta sätt var nödvändigt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-03509

Statistik för sidan